2016-08-12 11:13:13

Korlátozó intézkedések - Al-Kaida, ISIL


A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintõ operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

 

-     A Bizottság (EU) 2016/1347 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 8.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 250. alkalommal történõ módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 2 személynek  az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe történõ felvételérõl döntöttek.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhetõ:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.214.01.0012.01.ENG&toc=OJ:L:2016:214:TOC

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévõ korlátozó intézkedésekrõl, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetõségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekrõl szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

fõosztályvezetõ

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintõ operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:

 

-     A Bizottság (EU) 2016/1347 végrehajtási rendelete (2016. augusztus 8.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaida szervezetekkel összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott egyes korlátozó intézkedések bevezetésérõl szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 250. alkalommal történõ módosításáról, melyben az ENSZ BT vonatkozó határozata nyomán 2 személynek  az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékébe történõ felvételérõl döntöttek.

 

Az érintett rendelet az alábbi honlapon is elérhetõ:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.214.01.0012.01.ENG&toc=OJ:L:2016:214:TOC

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévõ korlátozó intézkedésekrõl, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetõségeken is tájékozódhatnak:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény (korlátozó intézkedésekrõl szóló törvény; Kit.) 10. §-a jelenti. Amennyiben nem az Európai Unió, hanem az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéssel kapcsolatos tény, adat, körülmény merül fel a szolgáltatónál, akkor e tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) 23. §-a határozza meg.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

Simonka Gábor alezredes

fõosztályvezetõ

Copyright @2022