2020-09-24 09:27:34

Tájékoztatás korlátozó intézkedésekr?l - Líbia


 

 

Iktatószám: 2160428114

 

A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

 

Tisztelt Címzett!

 

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érint? operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályokat:

 

-          a TANÁCS (EU) 2020/1309 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2020. szeptember 21.) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló (EU) 2016/44 rendelet 21. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról; 

-          a TANÁCS (KKPB) 2020/1310 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2020. szeptember 21.) a líbiai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekr?l szóló (KKBP) 2015/1333 határozat végrehajtásáról.

 

Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lév? korlátozó intézkedésekr?l, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhet?ségen is tájékozódhatnak:

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-sanctions_en

 

Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (korlátozó intézkedésekr?l szóló törvény; Kit.) 4. §-a jelenti.

 

Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.

 

Tisztelettel:

 

 

Simonka Gábor

pénzügy?r alezredes, f?osztályvezet?

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Központi Irányítás

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

Copyright @2023