2020-07-08 10:55:25

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda éves jelentése


 

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatom, hogy a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (a továbbiakban: PEI) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel?zésér?l és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII.  törvényben (a továbbiakban: Pmt.) foglalt kötelezettségének eleget téve ezévben is publikálta éves jelentését a NAV honlapján.

 

Az éves jelentés tájékoztatást ad – többek között – a PEI tevékenységével kapcsolatos általános tudnivalókról és a kapcsolódó legfontosabb statisztikai mutatókról, egyes bejelentésindikátorokról, illetve röviden a Pmt. 2019 decemberében elfogadott módosításával összefügg?, a PEI szempontjából releváns változásokról is.

 

Az említett éves jelentés a NAV honlapján a https://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/eves_jelentesek_feleves_tajekoztatok linken érhet? el.

 

Tisztelettel:

 

dr. Simonka Gábor

pénzügy?r alezredes, f?osztályvezet?

Copyright @2024